ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Brief info

Είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος Χανίων, στην εκλογική περιφέρεια Θερίσου.

Γεννήθηκα το 1978 στα Ποτιστήρια Βαρυπέτρου.
Είμαι απόφοιτη της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Από το 2002 μέχρι και σήμερα εργάζομαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
Έχω εγγραφεί και προαχθεί στο Μητρώο Μελετητών με Μελετητικό Πτυχίο στην Β τάξη στις κατηγορίες 27 των Περιβαλλοντικών Μελετών και 09 των Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών – Ηλεκτρονικών Μελετών.
Έχω ενταχθεί στο Μητρώο Αξιολογητών Δράσεων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ και στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
Από το 2014 μέχρι και σήμερα συμμετέχω στην ομάδα της Πειραματικής Ερασιτεχνικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.