ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Brief info

Είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος Χανίων.
Γεννήθηκε το 1994 στα Χανιά. Είναι απόφοιτος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Εργάζεται σαν ιδιωτικός υπάλληλος.

Leave a comment

Name
E-mail
Comment