ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ