ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Brief info

Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων.

Ο Παντελής Παπαναστασίου είναι Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εσωτερικός Ελεγκτής.
Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο αντικείμενο της Εταιρικής Διακυβέρνησης
Είναι πτυχιούχος Λογιστικής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Λογιστικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Κρήτης.
Έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο της συμβουλευτικής σε έργα υλοποίησης και αξιολόγησης συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Κινδύνων, Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε Νοσοκομεία, Δήμους, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Φαρμακαποθήκες, Βιομηχανικές και Εμπορικές Εταιρείες.
Είναι κάτοχος πιστοποίησης Α΄ Τάξης Λογιστή-Φοροτεχνικού και εν εξελίξει της πιστοποίησης ACCA και Certified Internal Auditor (CIA). Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τον GDPR (Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO Executive) από την TÜV Austria.