ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Brief info

Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων

Ο Βαγγέλης Τζουγκαράκης γεννήθηκε στα Χανιά. Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική και Ελεγκτική. Παράλληλα με τις μεταπτυχιακές του σπουδές, παρακολούθησε το πρόγραμμα μαθημάτων του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σήμερα, εργάζεται ως Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε πολυεθνική εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται σε ελέγχους τόσο εισηγμένων και μη εταιρειών όσο και ναυτιλιακών εταιριών.

Leave a comment

Name
E-mail
Comment